نقد ردالعجز علی الصدر در کتاب‌های بلاغی
نقد ردالعجز علی الصدر در کتاب‌های بلاغی

سیدعلی‌سینا رخشنده مند؛ علیرضا فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135626.2202

چکیده
  در زمینة علوم بلاغی و به ویژه علم بدیع که یکی از سه شاخة این دانش است، کتاب‌های گوناگون و بسیاری نگارش یافته است. یکی از بحث‌انگیزترین جستارها و مبحث‌ها در حوزة علم بدیع، موضوع ردالعجز علی الصدر است. ...  بیشتر
رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن
رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن

فائزه رحیمی؛ حسین قربانپور آرانی؛ علیرضا فولادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2023.134198.2160

چکیده
  اثرگذاری مجلة سخن بر جریان‌سازی ادبی در ایران انکارناپذیر است. یکی از راه‌هایی که این مجله بدین منظور پیش گرفت، پایه‌گذاری نقد ادبی مدرن بود. نخستین‌بار، مجلة سخن تمرکز بر نقد ادبی تخصصی را در این سرزمین ...  بیشتر