‏«هرکه شیرینی فروشد، مشتری بر وی بجوشد»؛ نگرشی به عناصر غنایی‌ساز کلام سعدی در غزلیات
‏«هرکه شیرینی فروشد، مشتری بر وی بجوشد»؛ نگرشی به عناصر غنایی‌ساز کلام سعدی در غزلیات

مرتضی عباسی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ طاهره خوشحال دستجردی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 147-164

https://doi.org/10.22108/liar.2018.102126.1193

چکیده
  بوطیقا یا طرز و انواع ادبی از زمان‌های گذشته از مباحث اصلی نقد ادبی بوده و به قدمت مکاتب فکری- فلسفی و ادبی یونان است. در این حوزه که به نوعی شیوه و رستة آثار ادبی در آن مشخص می‌شود، هر اثر بنابر داشتن ویژگی‌هایی ...  بیشتر