تداعی؛ ترفندی روایی- نمایشی برای متادرامِ گریز در تعزیه
تداعی؛ ترفندی روایی- نمایشی برای متادرامِ گریز در تعزیه

حامد نوروزی؛ مفید شاطری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22108/liar.2018.102225.1072

چکیده
  تعزیه گونه‌ای نمایش آیینی است که با هدف روایت وقایع تاریخی - مذهبی، به‌ویژه فجایع عاشورا و شهادت امامان اجرا می‌شود. اهمیت حادثة عاشورا در تعزیه تا حدی است که در اغلب تعزیه‌های غیرعاشورایی، شاعر پرده‌هایی ...  بیشتر