نویسنده = ���������������� ��������������
ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 15-34

10.22108/liar.2017.104289.1152

محمدرضا ایروانی؛ غلامعلی فلاح؛ حبیب الله عباسی؛ حمید عبدالهیان