ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب
ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب

محمدرضا ایروانی؛ غلامعلی فلاح؛ حبیب الله عباسی؛ حمید عبدالهیان

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22108/liar.2017.104289.1152

چکیده
  ساختار ساختارها در دیوان ناصرخسرو بر وجه غالب «خردگرایی» استوار است و تمام مایگان‌ها و ساختارهای کوچک و بزرگ در اشعار ناصرخسرو حول آن سامانمند می‌شوند یا از طریق تقابل با یکدیگر آن را تقویت می‌کنند ...  بیشتر