جنبه‏ های برﺟﺴﺘﮥ سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو
جنبه‏ های برﺟﺴﺘﮥ سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو

مرتضی محسنی؛ مهدی صراحتی جویباری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21417

چکیده
  برای کسی که اندک اطّلاعِ سبک‏شناختی از ادوار شعر فارسی دارد، مسلّم است که قصاید ناصرخسرو هم از نظر فنّی و هم از لحاظ محتوایی به‏کلی با قصاید سایر شاعران قرن پنجم هجری متفاوت است. این تفاوت حتی در حوزه‏هایی ...  بیشتر