ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشتة بهرام صادقی
ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشتة بهرام صادقی

سمیه الفت فصیح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135470.2196

چکیده
  هر نویسنده‌ای برای بیان اندیشه‌ها و مفاهیم خود از روش، طرح و شیوة خاصی برای روایتگری استفاده می‌کند. بهرام صادقی از نویسندگان نسبتاً کم‌کار دورة معاصر است که آثاری اندک از او بر جای مانده، اما تأثیری ...  بیشتر
بررسی ساختاری رمانس فارسی
بررسی ساختاری رمانس فارسی

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22108/liar.2018.106557.1238

چکیده
  در میان متون ادب فارسی، ده منظومه به نام‌های ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین، هفت‌پیکر، شرف‌نامه و اقبال‌نامة نظامی گنجه‌ای، گل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمانی، جمشید و خورشید ...  بیشتر