تحلیل چگونگی بازتاب مفاهیم رمزگونۀ داستان گنبد سیاه هفت‌پیکر در نگارۀ نسخۀ مصور خمسۀ نظامی مدرسۀ عالی شهید مطهری
تحلیل چگونگی بازتاب مفاهیم رمزگونۀ داستان گنبد سیاه هفت‌پیکر در نگارۀ نسخۀ مصور خمسۀ نظامی مدرسۀ عالی شهید مطهری

فرزانه مهریار؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126396.1953

چکیده
  در نسخ مصور، متن ادبی مبنا و پایۀ شکل‌گیری نگاره‌هاست و نگارگر برای انتقال مفاهیم از متن ادبی به تصویر، از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند و نمادگرایی از مؤثرترین ابزارهای انتقال معنا برای هنرمندان ...  بیشتر
نقد و تحلیل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان
نقد و تحلیل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان

زهرا رحمانی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121563.1800

چکیده
  طنز ازلحاظ محتوا‌ یکی از انواع ادبی ‌است که طنزپرداز در آن، دلایل و نمادهای عقب‌ماندگی، عیب‌ها و آسیب‌های ناراحت‌کنندة اجتماع را به‌منظور بهبود با طعم خنده و روش پررنگ و مبالغه‌آمیز و همچنین با ...  بیشتر
تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی
تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی

محمد حسن سورانی حیدری؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22108/liar.2020.120264.1752

چکیده
  شاعران از قدیم تا امروز برای بیان ذهنیّات خود از روش خاص خود استفاده کرده و همین روش خاص باعث شده ازنظر زبان، محتوا و قالب، آثارشان از دیگری متمایز شود و هریک سبک خاص خود را رقم بزنند؛ بر همین سیاق، شاعران ...  بیشتر