گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدّم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر رُبع اوّل کتاب ‌الایضاح فی شرح تلخیص‌المفتاح
گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدّم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر رُبع اوّل کتاب ‌الایضاح فی شرح تلخیص‌المفتاح

علی محمد مؤذنی؛ زهیر طیب

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/liar.2018.107679.1262

چکیده
  کتاب الإیضاح فی شرح تلخیص‌المفتاح اثر طبع «خطیب قزوینی» از معارف قرن 7 و 8 هجری قمری از معمول‌ترین متون تعلیمی و تحقیقی در علم بلاغت است که بیش از هفت قرن بر فراز قلل رفیع این دانش هَل مِن مُبارز ...  بیشتر