کارکرد بلاغی و ساختاری آیۀ 17 سورۀ انفال در شرح التعرف و مرصادالعباد با رویکرد بینامتنیت
کارکرد بلاغی و ساختاری آیۀ 17 سورۀ انفال در شرح التعرف و مرصادالعباد با رویکرد بینامتنیت

تقی اجیه؛ فاطمه قادری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121464.1795

چکیده
  برخی شگردهای بلاغی در متون، به ویژگی‌های سبکی تبدیل شده‌اند. یکی از راه‌های بررسی این ویژگی‌های سبکی در متون مختلف تحلیل بینامتنی است. این موضوع در متون عرفانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این متون زبانی ...  بیشتر
رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع)
رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع)

بهجت فروغی مقدم؛ تقی اجیه

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115083.1549

چکیده
  اهل معرفت در تدوین آثار خود از قرآن بسیار استفاده کرده و به تناسب موضوع، به‌صورت آشکار و پنهان، آیات، داستانها، واژه‌ها و اصطلاحات آن را به‌منظور استناد و استشهاد و معمولاً با دیدگاهی تأویلی در متن ...  بیشتر