مصداق‌هایی از مفهوم گروتسک در حکایت‌های مثنوی
مصداق‌هایی از مفهوم گروتسک در حکایت‌های مثنوی

فرشته السادات حسینی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22108/liar.2020.120256.1751

چکیده
  وسعت اندیشۀ مولانا اقیانوس بی‌کرانی است که روندگان بحر حقیقت را قادر می‌سازد تا به هر کرانۀ آن لنگر اندازند و فراخور اندیشه و توان خویش مروارید معانی عرفانی را صید کنند. اندیشه‌ای که برانگیزانندۀ حسی ...  بیشتر