نقد بلاغی؛ چیستی و روش‌ها
نقد بلاغی؛ چیستی و روش‌ها

نرگس صالحی؛ یحیی طالبیان؛ محمدرضا حاجی آقا بابایی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22108/liar.2021.130299.2054

چکیده
  بلاغت یکی از دانش‌های مورد توجه شاعران، نویسندگان و کاتبان ایرانی و عرب بوده و برای تبیین مفهوم آن از گذشته تا عصر حاضر مقالات و کتاب‌های متعددی نوشته شده است. همچنین از بلاغت برای تحلیل متن استفاده ...  بیشتر
تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطایبه (نمونة مورد مطالعه: کاریکلماتورهای پرویز شاپور)
تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطایبه (نمونة مورد مطالعه: کاریکلماتورهای پرویز شاپور)

فاطمه تسلیم جهرمی؛ یحیی طالبیان

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  گروتسک  (Grotesque)مفهوم، فن یا سبکی در هنر و ادبیات است که در آن ادیب یا هنرمند تلاش می‌کند دو حس ناسازگار ترس (دلهره یا انزجار) و خنده (طنز و مطایبه) را هم زمان به مخاطب خویش القا کند. این مفهوم امروزه توصیف ...  بیشتر
ویژگیهای زبان طنز و مطایبه درکاریکلماتورها
ویژگیهای زبان طنز و مطایبه درکاریکلماتورها

یحیی طالبیان؛ فاطمه تسلیم جهرمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1388، ، صفحه 13-40

چکیده
  طنزنویسان معمولاً از زبان ادبی که با ظرافتها و نوآوریهای زبانی درآمیخته می شود، سود می­جویند. از این رو، طنز هر چه هنجارشکن تر و از عنصرآشنایی زدایی بهره‌ورتر باشد، قدرت جذب مخاطبانش افزایش می­یابد. ...  بیشتر