برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی
برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی

احمد امیری خراسانی؛ محمد صادق بصیری؛ زهرا انجم شعاع

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22108/liar.2018.111777.1420

چکیده
  با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی باشکوه ایران و رشد و بالندگی شعر انقلاب اسلامی، تاکنون این نوع شعر به شکل همه‌جانبه و علمی بررسی نشده است و پژوهش‌ها بیشتر جنبة معناگرایانه و محتوامحور داشته است؛ اما ...  بیشتر