کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی
کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی

مریم کریمی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115276.1559

چکیده
  در رویکرد زبان‌شناسی شناختی، استعاره ابزاری فرازبانی‌ است که بر پیوند زبان و اندیشه تأکید دارد و جزء لاینفک زبان محسوب می‌شود. اهمیّت استعارۀ مفهومی که تجربۀ امور انتزاعی و توصیف‌ناپذیر در قالب امور ...  بیشتر