بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس
بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115672.1575

چکیده
  کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی از متون قرن هفتم، در موضوع بلاغت، عروض، قافیه و یکی از مهم‌ترین منابع برای سخن‌سنجی است. نویسنده در بخش قافیه علاوه بر قوانین قافیه، مطالبی در دستور زبان ...  بیشتر