بررسی و تحلیل گونه‌های هنجارگریزی در غزل‌های مدهوش گلپایگانی
بررسی و تحلیل گونه‌های هنجارگریزی در غزل‌های مدهوش گلپایگانی

نوشین منصورپور؛ مهرداد چترایی؛ عطا محمد رادمنش

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115755.1580

چکیده
  یکی از ابزارهای آفرینش شعر و عامل تمایز آن از زبان عادی، فرآیندی است به نام «هنجارگریزی» است که  در آن شاعر از فرم معیار زبان به منظور ایجاد خلاقیت شعری منحرف می­شود. طبق الگوی لیچ ( ١٩٦٩ )، انحراف ...  بیشتر