خوانشی روایت‌شناسانه از رمان تنگسیر صادق چوبک
خوانشی روایت‌شناسانه از رمان تنگسیر صادق چوبک

مهدی فرجی؛ امیرحسین همتی؛ کامران قدوسی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 115-128

https://doi.org/10.22108/liar.2019.118002.1656

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های مطرح در روایت‌شناسی، تحلیل ساختار و طرح رمان است؛ در این پژوهش، طرح رمان تنگسیر براساس نظریات تودروف و گریماس تحلیل شده است. رمان تنگسیر براساس زمان خطی داستانی گسترش می‌یابد و حوادث ...  بیشتر