غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی
غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت الله شریف پور؛ محمدرضا صرفی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 125-140

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131364.2084

چکیده
  گفتمان معنا، رویکردی جدید در ادبیات و زبان‌شناسی است که با تأثیرپذیری از داده‌های علم پدیدارشناسی، دریچه‌ای بدیع را در مطالعات نشانه‌شناسی می‌گشاید. در این رویکرد، نشانه‌معناها طی فرایند گفتمانی ...  بیشتر
Poetic Affection in Historical prose of Nafsat ol-Masdoor
Poetic Affection in Historical prose of Nafsat ol-Masdoor

Ahmad Amiri khorasani؛ Mohammad Amin Ehsani Estahbanati

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2019.117862.1645

چکیده
  Abstract Nafsat ol-Masdoor is one of the outstanding artificial and technical texts in prose that remained from the Mongol era. This text has not only been mainly written to record historical events, but also, the writer has been intended to explain his biography and problems. The writer uses various literary arts to affect the addressee and one of these components ...  بیشتر