نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف
نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22108/liar.2019.117932.1652

چکیده
  امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعات ادبی، نقد و بررسی آثار بلاغی از منظرهای مختلف است؛ این‌گونه مطالعات، به‌خصوص زمانی که روی آثار کهن‌تر و با دیدی انتقادی انجام شود، اهمیتی دوچندان می‌یابد. ...  بیشتر