شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)
شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)

حافظ حاتمی؛ زهرا صالحی ساداتی؛ مروارید جواد پور نوبندگانی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126741.1962

چکیده
  عنوان شعر در نقد و بررسی شعر معاصر، درآمدی برای ورود و حضور در جهان شعر و احساس و اندیشة شاعرانه است. این عنصر ارزشمند، یکی از برجسته‌ترین وجوه تفاوت و تمایز شعر نو با شعر سنتی به ‌شمار می‌آید. در شعر ...  بیشتر
جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکیه بر منظومه ویس و رامین
جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکیه بر منظومه ویس و رامین

زهرا صالحی ساداتی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22108/liar.2018.102615.1081

چکیده
  در این مقاله سعی شده است با بررسی دواوین شعر، به‌ویژه منظومۀ ویس و رامین، سروده فخرالدین اسعد گرگانی، آداب و رسوم ایرانی به هنگام جشن عروسی به نمایش گذاشته شود؛ آدابی که بسیاری از آنها هنوز هم در جامعه ...  بیشتر