تحلیل عنصر درون‌مایه در پنج اثر دفاع مقدّس با تکیه‌بر مؤلفه‌های پایداری
تحلیل عنصر درون‌مایه در پنج اثر دفاع مقدّس با تکیه‌بر مؤلفه‌های پایداری

زهرا اسدی مافی؛ عبدالحسین فرزاد؛ رقیه صدرایی؛ امیر اسماعیل آذر

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121706.1804

چکیده
  نمودهای پایداری از مهم‌ترین بن­ مایه ­های رمان­ های ادبیات جنگ و دفاع مقدّس شمرده می­ شود. در رمان ­های شطرنج با ماشین قیامت، زمین سوخته، سوران سرد، سفر به گرای 270 درجه و کتاب دا، از مهم‌ترین ...  بیشتر