بازتاب شخصیت‌آفرینی در اشعار عاشورا (با تمرکز بر اشعار شاعران یزد)
بازتاب شخصیت‌آفرینی در اشعار عاشورا (با تمرکز بر اشعار شاعران یزد)

فضل الله رضایی اردانی؛ مهدی صادقی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135195.2187

چکیده
  در این جستار با هدف کشف شخصیت‌شناسی اشعار عاشورایی به‌شیوۀ توصیفی، تحلیلی و استشهادی، ویژگی‌های شخصیت در این نوع شعر بررسی می‌شود. شاعر آیینی با کمک مؤلفه‌هایی مانند ستایش مردان بزرگ، احیای فرهنگ ...  بیشتر
زیبایی آواز و دستگاه موسیقی اشعار عاشورایی یزد در قالب نوحه
زیبایی آواز و دستگاه موسیقی اشعار عاشورایی یزد در قالب نوحه

مهدی صادقی؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22108/liar.2020.122442.1834

چکیده
  رویداد عاشورا در شکل‌گیری و تحول بعضی از الحان و انواع دستگاه‌ موسیقی بسیار تأثیرگذار بوده است. در این جستار با هدف کشف زیبایی موسیقی نوحه‌های شهر یزد به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و استشهادی، ویژگی‌های آهنگی، ...  بیشتر