واکاوی ترجمه‌های عین‌القضات همدانی در تمهیدات
واکاوی ترجمه‌های عین‌القضات همدانی در تمهیدات

عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی؛ سمانه فرهادی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22108/liar.2020.123652.1878

چکیده
  این پژوهش[1] با الهام از چارچوب نظریِ «تاریخ ­نگاریِ خُرد» (آدامو، 2006) روش ترجمة عین­­‌القضات در تمهیدات را به بحث می‌گذارد. بدین­ منظور، پس از مرور پیشینۀ مطالعاتی و معرفی اجمالیِ مبانی نظری ...  بیشتر