تحلیل سبک‌شناختی «تمهیدات» عین‌القضات همدانی؛ با رویکرد پاول سیمپسون
تحلیل سبک‌شناختی «تمهیدات» عین‌القضات همدانی؛ با رویکرد پاول سیمپسون

ذوالفقار علامی؛ فائزه واعظ زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22108/liar.2021.125077.1937

چکیده
  گسترش دانش «زبان‌شناسی» پژوهش‌های «سبک‌شناسی» را سمت‌وسویی تازه بخشیده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه مطالعۀ سبک آثار ادبی برمبنای زبان‌شناسی گسترش فراوان یافته است. پاول سیمپسون، سبک‌شناس ...  بیشتر