بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخۀ خطی مثنوی «درّ مکنون» فقیر دهلوی
بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخۀ خطی مثنوی «درّ مکنون» فقیر دهلوی

مرضیه دوستانی علی آباد؛ محمدهادی خالق زاده؛ جلیل نظری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126648.1959

چکیده
  فقیر دهلوی از شاعران فارسی در قرن 12 هجری، شاعری شیعی‌مذهب و زاده‌شده در دارالخلافۀ شاه‌جهان‌آباد است که از وی آثار زیادی ازجمله مثنوی «درّ مکنون» به ‌جا مانده است. این مثنوی عاشقانه، داستان عشق ...  بیشتر