جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی
جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/liar.2023.136434.2230

چکیده
  مثنوی معنوی اثری عرفانی و زاییدۀ تحول روحی مولاناست؛ این کتاب حاوی مفاهیم انتزاعی و مجرّد است که مولانا با ابزار زبان به گونه‌ای این مفاهیم را بیان کرده تا برای مخاطب قابل فهم باشد؛ زبانی که در آن مفاهیم ...  بیشتر
بررسی استعارۀ مفهومی در تاریخ جهانگشای جوینی
بررسی استعارۀ مفهومی در تاریخ جهانگشای جوینی

عبدالعلی اویسی کهخا؛ علی تیموری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 111-126

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131080.2078

چکیده
  تا پیش از پیدایشِ زبان‌شناختی، استعاره فقط یک ویژگیِ زبان ادبی و به‌ویژه ویژگی شعر در نظر گرفته می‌شد که با دیگر صورت‌های زبانی رابطة اندکی داشت؛ اما مطالعات شناختی در زمینة استعاره، این دیدگاه سنّتی ...  بیشتر