انواع تمثیل در ادبیات مانوی
انواع تمثیل در ادبیات مانوی

فرخ حاجیانی؛ خیراله محمودی؛ سمیه رنجبر

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/liar.2021.130147.2049

چکیده
  تمثیل‌ها و حکایت‌ها دستاوردهای ادبی بی‌نظیر ادبیات مانوی در آسیای مرکزی است. مانی به‌درستی از ارزشمندی داستان‌ها، در انتقال حقایق و مفاهیم آگاه بوده و همین امر سبب ایجاد ادبیات تمثیلی مانویان شده ...  بیشتر