نقد بلاغی؛ چیستی و روش‌ها
نقد بلاغی؛ چیستی و روش‌ها

نرگس صالحی؛ یحیی طالبیان؛ محمدرضا حاجی آقا بابایی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22108/liar.2021.130299.2054

چکیده
  بلاغت یکی از دانش‌های مورد توجه شاعران، نویسندگان و کاتبان ایرانی و عرب بوده و برای تبیین مفهوم آن از گذشته تا عصر حاضر مقالات و کتاب‌های متعددی نوشته شده است. همچنین از بلاغت برای تحلیل متن استفاده ...  بیشتر