مقایسۀ تأثیر عوامل جنسیتی بر نوشتار رمان‎‎های سال بلوا و خانۀ ادریسی‌ها
مقایسۀ تأثیر عوامل جنسیتی بر نوشتار رمان‎‎های سال بلوا و خانۀ ادریسی‌ها

ریحانه میرزاعلیان؛ زهرا سید یزدی؛ سعید حاتمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131845.2097

چکیده
  جنسیّت نویسنده و بازتاب عوامل برخاسته از جنسیّت در سبک نوشتاری و چگونگی شکل‌گیری روایت، تأثیر‎گذار است. هدف این پژوهش مقایسۀ شیوۀ روایت‌پردازی سال بلوا از آثار عباس معروفی و خانۀ ادریسی‌ها اثر غزاله ...  بیشتر