بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی
بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی

مجتبی حمزه ای؛ علیرضا محمودی؛ محمد مجوزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131106.2080

چکیده
  کتاب حملۀ حیدری اثر میرزا محمد باذل مشهدی، از برجسته‌ترین حماسه‌های دینی فارسی در قرن دوازدهم هجری است. این حماسۀ منظوم دربارۀ غزوات پیامبر اسلام (ص) و جنگ‌های حضرت علی (ع) به نظم درآمده ‌است. کاربرد ...  بیشتر