‏«بهشت»، «نور» و «زیبایی»‏ استعاره‌های بنیادین عبهرالعاشقین
‏«بهشت»، «نور» و «زیبایی»‏ استعاره‌های بنیادین عبهرالعاشقین

سمیرا بختیاری نسب؛ خیراله محمودی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131742.2094

چکیده
  عبهرالعاشقین با زبانی پیچیده و استعاره‌محور، متنی تأمل‌برانگیز و دیریاب است. با وجود پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده، هنوز ویژگی‌های زبانی و فکری این اثر به‌درستی شناخته نشده است. در پژوهش حاضر، با ...  بیشتر