بررسی و مقایسۀ گونه‌های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق‌الأشراف عبید زاکانی
بررسی و مقایسۀ گونه‌های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق‌الأشراف عبید زاکانی

صدیقه تقوی اصل؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمّدامیر مشهدی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2022.132604.2122

چکیده
  آیرونی نوعی صنعت ادبی است که تضادهای معنایی را دوچندان می‌کند و خاصیّت چندپهلوبودن آن، باعث به چالش کشیدن ذهن مخاطب می‌شود. این نوع ادبی در ادبیات فارسی معادل اصطلاحاتی مانند طنز، کنایه، مطایبه، تجاهل‌العارف، ...  بیشتر