نویسنده = عبدالله واثق عباسی
جلوه های صور خیال در غزلیات یغمای جندقی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 123-142

10.22108/liar.2023.137317.2267

عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا حیدری


بررسی و مقایسۀ گونه‌های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق‌الأشراف عبید زاکانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-18

10.22108/liar.2022.132604.2122

صدیقه تقوی اصل؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمّدامیر مشهدی


بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-18

10.22108/liar.2019.113550.1482

عبدالله واثق عباسی؛ حسین اتحادی


تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 63-74

10.22108/liar.2016.20581

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی


نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 123-148

محمّدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ فاطمه ثواب


استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 81-96

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ مهدی دهرامی