نقدی بر بلاغت تصویر محمود فتوحی
نقدی بر بلاغت تصویر محمود فتوحی

فاطمه مدرسی؛ هادی طیطه

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 93-100

https://doi.org/10.22108/liar.2022.134081.2155

چکیده
  بلاغت سنتی جوابگوی بررسی بسیاری از تصاویر شعر مدرن ازجمله تصاویر شاعران سمبولیست و وابستگان تصاویر انتزاعی نیست؛ به همین سبب باید مبانی تازه‌ای پی‌ریزی کرد تا با آن بتوان زیبایی این آثار را نشان داد ...  بیشتر