بازتاب شخصیت‌آفرینی در اشعار عاشورا (با تمرکز بر اشعار شاعران یزد)
بازتاب شخصیت‌آفرینی در اشعار عاشورا (با تمرکز بر اشعار شاعران یزد)

فضل الله رضایی اردانی؛ مهدی صادقی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135195.2187

چکیده
  در این جستار با هدف کشف شخصیت‌شناسی اشعار عاشورایی به‌شیوۀ توصیفی، تحلیلی و استشهادی، ویژگی‌های شخصیت در این نوع شعر بررسی می‌شود. شاعر آیینی با کمک مؤلفه‌هایی مانند ستایش مردان بزرگ، احیای فرهنگ ...  بیشتر