بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی
بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی

سکینه قربانی؛ سید جواد مرتضایی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22108/liar.2019.93948.0

چکیده
  سجع به‌عنوان یک آرایۀ بدیعی مبتنی بر آرایش لفظی و ظاهری، در اکثر آثار بلاغی عربی و فارسی مطرح شده است. هدف این مقاله این است که با نگاهی انتقادی و تطبیقی، تطور و تحول این صنعت را از دوران نخستین بلاغت­نویسی ...  بیشتر
کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت
کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21201

چکیده
  اعتباربخشی به واقعیّت و استغراق در عینیّت، با همۀ خصوصیّات فیزیکی و باطنی آن – که با نیما آغاز شده بود – در ادامۀ حرکت شعر نو، تأثیر به­سزایی بر جای ­گذاشت و شاعر امروز دریافت که روایت می­تواند ...  بیشتر
تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی
تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20555

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌‌های تصویر در قصاید خاقانی- از شاعران سرآمد پارسی‌گو و صاحب سبک- است. خلق تصاویر بدیع، شگرف و معماگونه آن هم در روزگاری که کوشش شاعران، بیشتر در تقلید، تلفیق و تکرار مضامین ...  بیشتر
«از توارد تا سرقت ادبی»
«از توارد تا سرقت ادبی»

سید جواد مرتضایی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 61-70

چکیده
  سرقت ادبی از دیرباز تا امروز، در متون بلاغی و مباحث نقد ادبی، به انواعی تقسیم شده است و افزون بر آن بحثی دربارۀ تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر و توارد به میان آمده است. به نظر می‌رسد، جز مورد «نسخ و انتحال» ...  بیشتر