نقد و تحلیل شیوه‌نامه‌های نگارش و ویرایش فارسی (مطالعۀ موردی: نشانه‌گذاری)
نقد و تحلیل شیوه‌نامه‌های نگارش و ویرایش فارسی (مطالعۀ موردی: نشانه‌گذاری)

علی اکبر احمدی دارانی؛ طناز کرامتیان فرد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 59-90

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135551.2198

چکیده
  پس از رواج صنعت چاپ به‌‌صورت مدرن از دهۀ سی‌ شمسی به این سو، شیوه‌نامه‌های فراوان و گوناگونی برای نشان‌‌دادن کاربرد درست علائم نگارشی (نشانه‌گذاری) تدوین شده است؛ با گذشت زمان، هم تعداد علائم نگارشی ...  بیشتر