تحلیل مسائل اجتماعی پشت جبهه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس؛ بررسی تفاوت‌های نگرش نویسندگان مرد و زن به مسائل پشت جبهه
1. تحلیل مسائل اجتماعی پشت جبهه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس؛ بررسی تفاوت‌های نگرش نویسندگان مرد و زن به مسائل پشت جبهه

اسماعیل صادقی؛ جمال الدین مرتضوی؛ سارا رحیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.123507.1874

چکیده
  ازآنجاکه داستان به جزئیات و توصیف واقعیات می­پردازد، می­توان مهم‌ترین مسائل اجتماعی مربوط به پشت جبهه را در این نوع ادبی استخراج و تحلیل کرد. برای این کار، چهار اثر داستانی دفاع مقدس ازجمله رمان ...  بیشتر
بررسی نوآوری و کهن‌گرایی واژگانی در آثار برخی از روایت‌گران دفاع مقدس
2. بررسی نوآوری و کهن‌گرایی واژگانی در آثار برخی از روایت‌گران دفاع مقدس

افسانه درمیانی؛ حسین آقاحسینی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 105-120

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.107121.1268

چکیده
  شاعران و نویسندگان برای بیان احساسات و منظور خود گاه از کلمات و اصطلاحات کهن در زبان و ادبیات فارسی بهره می‌برند (کهن‌گرایی) و گاه به نوآوری‌های متعدد در زمینة خلق واژه و ترکیب روی می‌آورند و بدین ترتیب ...  بیشتر