کلیدواژه‌ها = زمان
تحلیلِ شناختی استعارة زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-72

10.22108/liar.2022.132178.2105

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی


بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 43-60

10.22108/liar.2017.93911

عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی


تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 53-66

10.22108/liar.2017.21768

تیمور مالمیر؛ چنور زاهدی


دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-62

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی