کلیدواژه‌ها = دستور زبان
انواع «ی» در زبان فارسی امروز

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 49-58

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی


تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 35-44

محمود براتی خوانساری؛ حسن زیاری؛ امیر ضیغمی


بررسی «عبارت فعلی » در دستور زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 127-144

محمود مهرآوران