کلیدواژه‌ها = مولانا
جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-86

10.22108/liar.2023.136434.2230

هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر


نقد کهن‌الگویی داستان «دژ هوش‌ربا»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 109-118

10.22108/liar.2017.21397

جلیل مشیدی؛ سونیا نوری


موسیقی کناری در رباعیات مولانا

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14

10.22108/liar.2016.20584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری