مصداق‌هایی از مفهوم گروتسک در حکایت‌های مثنوی
1. مصداق‌هایی از مفهوم گروتسک در حکایت‌های مثنوی

فرشته السادات حسینی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.120256.1751

چکیده
  وسعت اندیشۀ مولانا اقیانوس بی‌کرانی است که روندگان بحر حقیقت را قادر می‌سازد تا به هر کرانۀ آن لنگر اندازند و فراخور اندیشه و توان خویش مروارید معانی عرفانی را صید کنند. اندیشه‌ای که برانگیزانندۀ حسی ...  بیشتر
نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی
2. نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی

پروین گلی زاده؛ قدرت قاسمی پور؛ رضا گورویی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 47-56

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.93666.0

چکیده
  یکی از وجوه شیوایی و بلاغت زبان مولوی عنصر ترکیب‌سازی است. پژوهشگران بیشتر به ادراک رموز عرفانی مثنوی توجه کرده و از روساخت و زبان مثنوی اشاره‌وار گذشته‌اند. یکی از فنون مولوی در انعطاف‌بخشی به صورت ...  بیشتر
خلاقیّت بلاغی مولانا در کاربرد آیه‎های قرآن (با تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس)
3. خلاقیّت بلاغی مولانا در کاربرد آیه‎های قرآن (با تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس)

سید ناصر جابری اردکانی؛ حسین سلیمی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.94210.0

چکیده
  مولانا، در کاربرد آیات در مثنوی خود، نوآوری‌های مهمی دارد که تا کنون دربارۀ آن پژوهش برجسته‌ای انجام نشده است. قرآن خود معجزۀ بلاغت است و زمینه‌ای برای آفرینش واژگان و ترکیباتی بدیع و هنری در مثنوی ...  بیشتر
بررسی استعاره های تأویلی مولانا بر پایه جری و تطبیق آیات قرآن
4. بررسی استعاره های تأویلی مولانا بر پایه جری و تطبیق آیات قرآن

لیلا مدیری؛ محمدابراهیم مالمیر

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 151-168

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.21024

چکیده
  جری و تطبیق، اصطلاحی است برگرفته از روایات که از اصل «وحدت معنایی و تکثر مصداقی» مایه می‌گیرد و در حقیقت یکی از معانی اصطلاحی تأویل و عبارت است از انطباق و حمل الفاظ و آیات بر مصادیقی غیر از آنچه ...  بیشتر
شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی
5. شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی

سمیرا بامشکی؛ ابوالقاسم قوام

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 29-46

چکیده
  روایت‌های مثنوی دارای شکست‌های فراوانی است که به دلیل عوامل گوناگون به وجود می‌آید. با توجّه به این امر، پرسش مهّم این مقاله این است که راوی (مولوی) از چه شیوه‌هایی برای ارتباط برقرار کردن میان پیرفت‌ها ...  بیشتر