کلیدواژه‌ها = غزل
موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 85-100

10.22108/liar.2019.116324.1592

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد


بررسی مضامین در غزلیات سلمان ساوجی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 99-144

10.22108/liar.2018.93964.0

زهرا منصوری نوری؛ معصومه یاری ایلی؛ اقدس فاتحی


بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس در غزل های مولوی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 47-64

زهره احمدی پور اناری


ریخت شناسی قصّه های غزلیّات عطّار

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 97-114

علی گراوند


شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 115-130

محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی


بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 149-160

محمّدرضا نجّاریان؛ مریم غضنفری


مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-74

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا


بررسی آماری اوزان غزل های بیدل دهلوی و مقایسه آن با وزن غزل فارسی و سبک هندی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 107-126

مهدی کمالی؛ محمدکاظم کهدویی؛ سید محمود الهام بخش