کلیدواژه‌ها = بدیع
هنرنمایی حافظ در عرصۀ گزینش صفت بلاغی برپایۀ علم بدیع

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 73-96

10.22108/liar.2023.138622.2304

روح الله نوری؛ علی نوری؛ علی حیدری


نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-80

10.22108/liar.2023.135626.2202

سیدعلی‌سینا رخشنده مند؛ علیرضا فولادی


مدح در بدیع

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-90

10.22108/liar.2021.129456.2034

محمّدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی


ملاحظات ویرایش متون کهن با توجه به «هنرسازه»ای بدیعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 97-114

10.22108/liar.2018.94070.0

علی جلالی؛ منوچهر فروزنده فرد


معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 69-92

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی


نگاهی دیگر به جناس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-28

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


تداعی و فنون بدیعی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 1-13

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت