کلیدواژه‌ها = زبان عربی
«ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-86

10.22108/liar.2018.93960.0

وجیهه زمانی بابگهری؛ محمدصادق بصیری


حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-42

10.22108/liar.2016.20552

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب


«تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 27-46

سیّد محمّد ابن الرّسول؛ سمیّه کاظمی نجف‌آبادی