کلیدواژه‌ها = تکرار
بررسی ارزش " تکرار " از دیدگاه مکتب صورتگرایی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 89-104

10.22108/liar.2019.94005.0

بهیه احمدی بیدگلی؛ محمدرضا قاری


موسیقی درونی در غزلیات وصال شیرازی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-78

10.22108/liar.2017.93949

نازنین نوری؛ موسی پیری


مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 29-42

10.22108/liar.2016.20586

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ علی اصغر خوشه چرخ


نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 35-48

فاطمه مدرّسی؛ مریم عرب


نگاهی دیگر به جناس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-28

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


ردیف در سبک عراقی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 119-136

ماه نظری