تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی
1. تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی

محمد حسن سورانی حیدری؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 145-160

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.120264.1752

چکیده
  شاعران از قدیم تا امروز برای بیان ذهنیّات خود از روش خاص خود استفاده کرده و همین روش خاص باعث شده ازنظر زبان، محتوا و قالب، آثارشان از دیگری متمایز شود و هریک سبک خاص خود را رقم بزنند؛ بر همین سیاق، شاعران ...  بیشتر
موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد
2. موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.116324.1592

چکیده
  ازجمله عناصر مؤثر در حسن تأثیر و زیبایی شعر، زبان آهنگین و موسیقایی آن است. شاعران در اشعار خود برای تلقین و تأثیر کلام، بیش از هر عنصر شعری دیگر، از موسیقی بهره می‌برند. سلطان ولد‌ نیز به قدرت موسیقی ...  بیشتر
سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی
3. سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 173-188

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20561

چکیده
    نظریۀ ساختارگرایی به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های قرن حاضر پذیرفته شده است. هدف غایی آن را «کشف و دست یافتن به راز پنهان و جنبه‌های زبان‌‌شناختی اثر ادبی» از طریق عناصر ساختاری اثر دانسته‌اند. ...  بیشتر