کلیدواژه‌ها = محتوا
موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 85-100

10.22108/liar.2019.116324.1592

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد


سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 173-188

10.22108/liar.2016.20561

فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری