نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی
1. نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.119291.1714

چکیده
  در عرصۀ داستان‌نویسی معاصر، تحلیل آثار برمبنای عناصر داستان به‌منظورِ تعیین نوع ادبی اثر، شناخت و نقد متن و سنجش قدرت و هدف داستان‌پرداز بسیار رواج یافته است. اگر یکی از رموز جاودانه‌شدن شاهنامه، ...  بیشتر
بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی
2. بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.119922.1739

چکیده
  ادبیات هر ملتی متأثر از فرهنگ و باورهای اجتماعی است و تأثیر اجتماع بر ادبیات، امری مسلّم است. زن که نیمی از پیکرة اجتماع بشری است، در شکل‌های مختلفی ازقبیل: زن در شکل نوعی خود، مادر، دختر، معشوق، و ممدوح ...  بیشتر
بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
3. بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.114526.1525

چکیده
  شاهنامة حکیم ابوالقاسم فردوسی منظومه‌ای جاودان از عصر سامانی و غزنوی است که ایرانیان تا حد زیادی حفظ زبان و ملّیت ایرانی را در بحران‌های ادوار مختلف مدیون این اثر بی‌بدیل هستند. شاهنامه از جنبه‌های ...  بیشتر
جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی
4. جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

فریده وجدانی؛ مهدی کمالی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-52

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.93842.0

چکیده
  جایگاه ویژۀ مَثَل در فرهنگ ایرانی سبب توجه شاعران و نویسندگان بسیاری به این عنصر بلاغی شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز همچون دیگر شاعران با آگاهی از قدرت اقناعی‏ نهفته در مَثَل، در نامورنامۀ خویش ...  بیشتر
بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه
5. بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ غلامحسین مددی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.93906

چکیده
  کنش‌ها و واکنش‌های دفاعی در برابر فشارهای روانی همواره از موضوعات مشترک روان‌شناسی و ادبیات بوده است. در این زمینه، داستان یکی از بهترین جایگاه‌ها برای شناخت و ارائة این کنش‌ها و واکنش‌هاست و می‌تواند ...  بیشتر
براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه
6. براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

محمود عباسی؛ یعقوب فولادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 173-186

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.21407

چکیده
  وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم ایرانی، شاهنامة فردوسی، ژرف می­نگریم؛ علاوه بر محتوی و بُن­مایه­های سخت و سُتوارش، قالب داستان­ها و روند روایت آن­ها هم به جای خود بسیار هوشمندانه و عالمانه هستند. ...  بیشتر
کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه
7. کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه

حجت الله همتی؛ محمدحسین خان محمدی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20572

چکیده
  در این جستار، ساختار داستان فرود در شاهنامه و عناصر ساختاری تأثیرگذار در آن بررسی و تحلیل می‌شود. ساختار داستانی ماهیتی دارد که متأثر از عناصر خود، شکلی کنشی و روایی می‌پذیرد. نویسنده در پرتو این خصوصیات ...  بیشتر
بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه
8. بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 53-68

چکیده
  زبان شاهنامه، زبانی شگفت‌انگیز، خاص و در عین حال ساده و نزدیک و هم‌جوش با ذهن مخاطب توصیف شده است. راز و رمز این تقرّب، البته پیچیده است و بسادگی نمی‌توان از همه جوانب آن پرده برداشت. کار درست و شایسته‌، ...  بیشتر
بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه
9. بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

طیبه جعفری؛ زینب چوقادی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 155-168

چکیده
  داستان بیژن و منیژه، همچون دیگر داستانهای شاهنامه، از جمله آثاری است که به دلیل ساختار و درونمایه نمادینش این قابلیت را دارد که با نگرشی کهن‏الگویی مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. بنابر این نگرش، این داستان ...  بیشتر
نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی
10. نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی

محرّم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه غیوری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  شاهنامه، حماسه جاویدان و گران‌سنگ فردوسی، در اقیانوس ادب فارسی، دریایی است عمیق و بیکران و آکنده از مرواریدهای درخشان فرهنگ ایرانی که کندوکاو درباره آنها از ابعاد مختلف ادبی، تاریخی، اجتماعی، اسطوره‌ای، ...  بیشتر