کلیدواژه‌ها = نماد
نماد، گستره و کارکردهای آن در سروده‌های اجتماعی ـ اعتراضی اسماعیل شاهرودی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 123-146

10.22108/liar.2022.133838.2150

مرضیه غفاری؛ حسین سلیمی؛ سید ناصر جابری اردکانی


نماد از دیدگاه ابهام

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 161-178

محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی


نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 35-52

کبری روشنفکر؛ حسینعلی قبادی؛ مرتضی زارع برمی


تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 93-116

احمد کریمی؛ کلثوم وقاری