کلیدواژه‌ها = گلستان
بررسی و مقایسۀ گونه‌های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق‌الأشراف عبید زاکانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-18

10.22108/liar.2022.132604.2122

صدیقه تقوی اصل؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمّدامیر مشهدی


بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 33-50

10.22108/liar.2016.21094

امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 89-110

ذوالفقار علامی؛ فریبا کیانیان